ماشین آلات

 • ماشین چاپ
 • امکان چاپ روی انواع فیلم های پلیمری
 • با حداکثر عرض ۱۱۰۰ میلیمتر و هشت رنگ
 • ماشین لمینت
 • تولید لفاف های متفاوت لمینه شده برای مصارف مختلف بسته بندی در صنایع غذایی
 • دارویی ، شیمیایی و کشاورزی با ویژگیهای مختلف با حداکثر عرض ۱۱۰۰میلیمتر
 • ماشین برش
 • امکان برش لمینه های لمینه ها و فیلم های متفاوت پلیمری از ضخامت های۱۲لی ۲۲۰ میکرون
 • ماشین های پاکت ساز
 • تولید انواع پاکت به صورت ایستاده ، سه طرف دوخت ، وسط دوخت ، چهار طرف دوخت
 • با مصارف متفاوت در صنایع غذایی ، دارویی ، شیمیایی و بهداشتی

برخی از نمونه محصولات :

Image 1 Image 2 Image 3
x